Wie zijn wij en wat doen wij voor u? Tandartsen: Dhr. J.A.H. Jager             Dhr. P. van Overbeek De tandarts onderzoekt , stelt diagnoses , stelt samen met u een behandelplan op (waarbij u tevens een begroting van krijgt) en behandelt gebitten. Hij/zij zorgt ervoor dat ziekten en afwijkingen aan het gebit zoveel mogelijk worden voorkomen en behandelt deze. Zo wordt er gezorgd voor een goede gezondheid in de mond en behoudt de functies in het mond- en kauwstelsel zo lang mogelijk. Ook wordt er advies en uitleg gegeven over mondverzorging, hoewel dit steeds vaker wordt gedelegeerd aan de preventieassistente. De specialisme  van de tandartsen zijn: Algemeen Esthetisch Bleken Preventieassistentes: Carla  Bodha Nicolet  Slemmer Zij zijn assistentes die een extra opleiding hebben gehad in het uitvoeren van preventieve handelingen en mondhygiëne. Enkele voorbeelden van behandelingen zijn: verwijderen van tandsteen verwijderen van plak boven het tandvlees polijsten van tanden en kiezen voorlichting en instructie geven over gebitsverzorging. Daarnaast assisteert zij bij de behandeling door de tandarts, zorgt ze voor het schoonmaken, opruimen en klaarmaken van de behandelkamers en instrumenten. Zij houdt zich dus bezig met organisatorische zaken, maar mag onder toezicht van de tandarts ook een aantal handelingen uitvoeren. Stoelassistente: Bianca van Dijk Zij ontvangt de patiënten  en assisteert de tandarts aan de stoel bij de behandelingen en zorgt  daarnaast voor het schoonmaken (na behandeling), opruimen en weer opnieuw klaarmaken van de behandelkamer (klaarleggen instrumenten etc.) voor de volgende patiënt. Daarnaast zorgt zij ook voor registreren van de behandelgegevens in de patiëntendossiers en maakt zo nodig vervolg afspraken. Administratie: Carin Vonk Kitty Aarts Zij staat patiënten te woord, maken afspraken, geven informatie over behandelingen cq de kosten hiervan, zorgen voor registratie van medische informatie in de desbetreffende dossiers. Ook zorgen zij voor alle administratieve handelingen. En dit is maar een kleine greep uit de dagelijkse handelingen van een (stoel)assistent. Technisch Laboratorium: Voor het laten vervaardigen van kroon- en brugwerk als ook frameprotheses, partiële protheses en volledige (boven- en onder) protheses, maken wij gebruik van een 3 tal laboratoria. Afhankelijk van het soort materiaal en de kostprijs  wordt gekozen (na met de patiënt te hebben overlegd) voor een laboratorium. Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot de volgende websites: Home De praktijk Behandelingen Links Contact Aanmelden Tarieven Wij heten u welkom op de website van tandartsen praktijk Dentem Clinic. Uw gebit is onze zorg Dentem Clinic 2012 Email: info@dentemclinic.nl Oude Trambaan 93 2265 CA Leidschendam Tel 070-3273468 mail info@dentemclinic.nl